Tuyên bố

Vận động thành lập

Văn đoàn độc lập Việt Nam

Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc.

Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình.

Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo. Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.

Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn.
Trước tình cảnh kéo dài và nay đã trở nên cấp bách đó, chúng tôi, những người cầm bút ký tên dưới đây, quyết định vận động thành lập một tổ chức độc lập của các nhà văn viết bằng tiếng Việt ở trong nước và ngoài nước, lấy tên là Văn đoàn độc lập Việt Nam , với mong muốn góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đang đòi hỏi.

Hoạt động của Văn đoàn độc lập Việt Nam nhằm vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
 • Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước.
 • Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ.
 • Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người.
Văn đoàn độc lập Việt Nam là một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước.

Điều lệ và Chương trình hành động cụ thể của Văn đoàn sẽ được hình thành và công bố trong quá trình vận động. Mọi liên lạc xin gửi về email: nhavandoclap@gmail.com Ngày 3 tháng 3 năm 2014 TM Ban vận động Nguyên Ngọc

Ban vận động

thành lập VĐĐLVN

 • 1/ Nguyên Ngọc - nhà văn (Trưởng ban)
 • 2/ Bùi Chát - nhà thơ
 • 3/ Bùi Minh Quốc - nhà thơ
 • 4/ Bùi Ngọc Tấn - nhà văn
 • 5/ Chân Phương - nhà thơ, dịch giả (Hoa Kỳ)
 • 6/ Châu Diên - nhà văn, dịch giả
 • 7/ Dạ Ngân - nhà văn
 • 8/ Dư Thị Hoàn - nhà thơ
 • 9/ Dương Thuấn - nhà thơ
 • 10/ Dương Tường - nhà thơ, dịch giả
 • 11/ Đặng Tiến - nhà nghiên cứu phê bình (Pháp)
 • 12/ Đặng Văn Sinh - nhà văn
 • 13/ Đoàn Thị Tảo - nhà thơ
 • 14/ Đỗ Lai Thúy - nhà nghiên cứu phê bình văn học
 • 15/ Đỗ Trung Quân - nhà thơ
 • 16/ Giáng Vân - nhà thơ
 • 17/ Hà Sĩ Phu - nhà văn
 • 18/ Hiền Phương - nhà văn
 • 19/ Hoàng Dũng - nhà nghiên cứu ngôn ngữ
 • 20/ Hoàng Hưng - nhà thơ, dịch giả
 • 21/ Hoàng Minh Tường - nhà văn
 • 22/ Lê Hoài Nguyên - nhà thơ
 • 23/ Lê Minh Hà - nhà văn (CHLB Đức)
 • 24/ Lê Phú Khải - nhà văn
 • 25/ Lưu Trọng Văn - nhà văn
 • 26/ Mai Thái Lĩnh - nhà nghiên cứu triết học, văn hóa
 • 27/ Nam Dao - nhà văn (Canada)
 • 28/ Ngô Thị Kim Cúc - nhà văn
 • 29/ Nguyễn Bá Chung - nhà thơ (Hoa Kỳ)
 • 30/ Nguyễn Duy - nhà thơ
 • 31/ Nguyễn Đức Dương - nhà nghiên cứu ngôn ngữ
 • 32/ Nguyễn Huệ Chi - nhà nghiên cứu văn học
 • 33/ Nguyễn Quang Lập - nhà văn
 • 34/ Nguyễn Quang Thân - nhà văn
 • 35/ Nguyễn Quốc Thái - nhà thơ
 • 36/ Nguyễn Thị Hoàng Bắc - nhà thơ
 • 37/ Nguyễn Thị Thanh Bình - nhà văn
 • 38/ Phạm Đình Trọng - nhà văn
 • 39/ Phạm Nguyên Trường - dịch giả
 • 40/ Phạm Vĩnh Cư - nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
 • 41/ Phạm Xuân Nguyên - nhà phê bình văn học, dịch giả
 • 42/ Phan Đắc Lữ - nhà thơ
 • 43/ Phan Tấn Hải - nhà văn
 • 44/ Thùy Linh - nhà văn
 • 45/ Tiêu Dao Bảo Cự - nhà văn
 • 46/ Trang Hạ - nhà văn, dịch giả
 • 47/ Trần Đồng Minh - nhà nghiên cứu văn học
 • 48/ Trần Huy Quang - nhà văn
 • 49/ Trần Kỳ Trung - nhà văn
 • 50/ Trịnh Hoài Giang - nhà thơ
 • 51/ Trương Anh Thụy - nhà văn
 • 52/ Võ Thị Hảo - nhà văn
 • 53/ Vũ Biện Điền - nhà văn (Nhật Bản)
 • 54/ Vũ Thế Khôi - nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
 • 55/ Vũ Thư Hiên - nhà văn (Pháp)
 • 56/ Ý Nhi - nhà thơ
Copyright © 2014 VĐĐLVN. All rights reserved.